Klasa I a - 24 uczniów

Wychowawca - mgr Monika Gruszczyńska

Klasa I b - 18 uczniów

Wychowawca - mgr Aleksandra Myszor

Klasa II a - 21 uczniów

Wychowawca - mgr Elżbieta Moczygęba

Klasa II b - 19 uczniów

Wychowawca - mgr Katarzyna Gmerek

Klasa III a - 17 uczniów

Wychowawca - mgr Grażyna Błaszczyk

Klasa III b - 20 uczniów

Wychowawca - mgr Arkadiusz Kipigroch