Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Przewodnicząca - pani Agnieszka Kik

Zastępca - p. Agnieszka Gaicka

Skarbnik - p. Regina Wojtuniak

Sekretarz - p. Małgorzata Samulska

Członek - p. Anna Boryczka

Członek - p. Elżbieta Urbańska - Golec