Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas, które odbędzie się 14 września 2017 roku
o godz. 16.00.

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 15.30.
Tematyka:
1. Podsumowanie wyników nauczania.
2. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego.
3. Sprawy różne.

Informujemy rodziców klas III, że dnia 23 marca 2017 roku o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji zakończenia roku szkolnego.

Informujemy, że 14 lutego 2017 roku od godz. 16.00 do 17.00 w szkole odbędzie się dyskoteka choinkowa.

13 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 w Gimnazjum w Czarnożyłach odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły.