Działalność Gimnazjum w Czarnożyłach opiera się na następujących aktach, przepisach i regulaminach:

  • Statut
  • Wewnątrzszkolny system oceniania
  • Program profilaktyczny
  • Szkolny zestaw programów nauczania
  • System przyznawania ocen z zachowania

Dokumenty znajdują się w bibliotece i gabinecie pedagoga.