Od roku szkolnego 2018/2019 informacje z życia szkoły są umieszczane na stronie internetowej: www.pspczarnozyly.com.pl