17 stycznia 2018 roku odbyła się pogadanka klas siódmych z policjantami. Tematyka spotkania dotyczyła cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

b_185_120_16777215_00_images_2018-01-17-p1.jpgb_185_120_16777215_00_images_2018-01-17-p2.jpg

Prowadzący spotkanie bardzo szeroko omówili zagadnienie bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Uświadomili uczniom skutki prawne stosowania wobec rówieśników przemocy w internecie. Uwrażliwili młodzież na reagowanie na każdą formę zachowań agresywnych w internecie wobec nich. Wskazali instytucje, do których można się zwrócić z prośbą o pomoc w takiej sytuacji.

Ze względu na zbliżające się ferie zimowe policjanci poruszyli problem szeroko pojętego bezpieczeństwa na drodze, na stoku narciarskim, na lodowisku, itp.

Spotkanie odbyło się w przyjemnej atmosferze. Miejmy nadzieję, że uczniowie wzięli sobie do serca słowa policjantów i bezpiecznie wrócą po feriach do szkoły.